Alkaliczny matowy system trawienia o przedłużonej żywotności

Płynny, stosowany z sodą kaustyczną, wszechstronny alkaliczny system wytrawiania, zapewniający przedłużenie trwałości aluminium i stopów.  Wytwarza jednolite, matowe i satynowe wykończenie z formułą zapewniającą niskie spienianie nawet w przypadku dużego obciążenia. Ma wysoką tolerancję na rozpuszczone aluminium, zapobiega osadzaniu się kamienia w zbiorniku i związanych z nim urządzeniach. System zaprojektowany do pracy przy wysokich lub niższych stężeniach sody kaustycznej.

Cechy i zalety

  • Nie zawiera azotanów, azotynów, chloranów ani chlorynów.
  • Zmniejsza trawienie aluminium – obniża zużycie sody kaustycznej oraz straty aluminium.
  • Wszechstronny – może być stosowany w przypadku nisko lub wysoko żrących systemów trawienia.
  • Umożliwia pracę z aluminium o masie 55-60 g/L, jeśli jest to wymagane w przypadku obróbki wykończeniowej z niskim udziałem środków żrących po wytrawieniu kwasem, aby zmaksymalizować właściwości w zakresie ukrywania defektów poprzez wytrawienie kwasem bez jakiegokolwiek uwięzienia w profilach o złożonych kształtach.
  • Doskonałe właściwości dyspergujące, zapobiega tworzeniu się osadów wodorotlenku glinu na zbiorniku i urządzeniach, nawet przy wysokich stężeniach glinu.
  • Lepkość matowej kąpieli trawiącej zostaje zmniejszona, co sprawia, że straty podczas przeciągania są minimalizowane – przy jednoczesnym obniżeniu konieczności odprowadzania sody kaustycznej do oczyszczalni ścieków.
  • Wysoka tolerancja na rozpuszczone aluminium dla zapewnienia gładkiego wykończenia oraz trwałości po wytrawieniu żrącym.

This process belongs toSeria ALUMAL ETCH

W przypadku niektórych zastosowań i stopów aluminium, wytrawianie powierzchni może poprawić ostateczne wykończenie części lub elementu, zapewniając pożądany wygląd (matowy, satynowy, itp.).

Wytrawianie jest również ważne, aby pomóc ukryć defekty powierzchni, takie jak linie wykrojnika lub zadrapania, natomiast w przypadku mieszanych stopowych komponentów aluminiowych, proces trawienia zapewnia jednolity wygląd powierzchni.
Wytrawianie może być przeprowadzane zarówno za pomocą systemów kwasowych, jak i żrących.  Wszystkie rodzaje produktów ALUMAL są mieszane ze specjalnymi środkami powierzchniowo czynnymi, aby zminimalizować dymienie lub zapobiec nadmiernemu spienianiu, a chemikalia zawierają środki zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, aby zapewnić zachowanie najwyższej czystości zbiornika oraz optymalnej wydajności urządzeń grzewczych i innego wyposażenia procesowego.  Systemy trawienia typu alkalicznego zapewniają rozpuszczanie większej ilości aluminium i pozostawiają zwykle więcej smug. Systemy trawienia typu kwasowego pozostawiają mniej smug, ponieważ rozpuszczają składniki aluminium i stopu w bardziej równym tempie. W obu przypadkach, odtleniające i oczyszczające środki chemiczne ALUMAL zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiednich warunków powierzchni do dalszej obróbki.

Czasami systemy wytrawiania i trawiące środki czyszczące wymagają pewnych modyfikacji w celu zwiększenia ich wydajności.  W związku z powyższym , dostępne są wymienione poniżej produkty, które po dodaniu do środków czyszczących ALUMAL, ETCH-Cleaners lub ETCHES poprawiają w razie potrzeby wydajność systemu.

ALUMAL ETCH 214 – Płynny, stosowany metodą zanurzeniową dodatek do alkalicznych środków czyszczących i systemów trawiących, zapewniający zminimalizowanie strącania tlenku glinu w celu przedłużenia żywotności roztworu.  Stosowany również w zastosowaniach dotyczących czyszczenia szaf/stojaków.

ALUMAL ETCH AB 212 – Płynna, stosowana metodą zanurzeniową lub natryskową mieszanka dodatków środków powierzchniowo czynnych, poprawiająca skuteczność czyszczenia systemów trawienia alkalicznego lub czyszczenia.

ALUMAL ETCH AB 213 – Płynna, stosowana metodą zanurzeniową lub natryskową mieszanka dodatków środków powierzchniowo czynnych i kompleksotwórczych, poprawiająca skuteczność czyszczenia i stabilność alkalicznych systemów trawienia. Do użycia z sodą kaustyczną.

ALUMAL ETCH AB 220 – Płynny, stosowany metodą zanurzeniową system zawierający środki powierzchniowo czynne, zapewniający wytworzenie warstwy piankowej w celu zmniejszenia wydzielania żrących oparów sodowych z alkalicznych systemów trawienia, roztworów czyszczących i produktów do anodowania.

rozwiń
zamknij
Wydrukuj tę stronę
Udostępnij: