Dodatek do odtleniania i usuwania smug z aluminium

Płynny koncentrat przeznaczony do odtleniania oraz usuwania smug z aluminium i stopów.  Działa w temperaturze pokojowej. Proces ten jest wykorzystywany po wymieszaniu z kwasem siarkowym, aby uzyskać powierzchnię wolną od tlenków i zobojętnienie przed anodowaniem, obróbką chemiczną lub powlekaniem.

Cechy i zalety

  • Usuwa czarną warstwę tlenku metalu, która występuje po procesie trawienia alkalicznego
  • Neutralizuje alkaliczność z poprzedniego etapu procesu
  • Produkt ekologiczny, wolny od metali ciężkich
  • Nie zawiera azotanów i fluorków, nie atakuje materiału podstawowego
  • Odpady roztworu do anodowania można poddać recyklingowi w przypadku dodatków kwasu siarkowego
  • Może być stosowany przed anodowaniem bez późniejszego płukania
  • Stosowany w szczególności w miejscach, w których szkodliwe azotany stwarzają problemy w zakresie odprowadzania wody
  • Zmniejsza obciążenie siarczanem podczas utylizacji odpadów

This process belongs toSeria ALUMAL DEOX

Aluminium ma naturalną warstwę ochronną w postaci cienkiej warstewki tlenku z powinowactwem do tlenu – aby zapewnić poprawę wyglądu części lub elementu aluminiowego poprzez powlekanie konwersyjne, malowanie, procesy anodowania lub powlekania, konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki powierzchni w celu usunięcia naturalnej warstwy tlenku.

Po narażeniu aluminium i stopów na działanie roztworów wytrawiających, tlenki zostają często usunięte, ale następnie, w zależności od stopu aluminium, na powierzchniach pojawiają się niereaktywne produkty reakcji określane jako „smugi”. Zastosowanie specjalnych, gotowych formuł jest niezbędne, aby usunąć je z powierzchni aluminiowych części lub komponentów.  Rodzaje występujących smug zależą od stopu aluminium. Na przykład, na kutym aluminium serii 200 powstają smugi miedzi, które są skutecznie usuwane przez specjalne preparaty na bazie żelaza. W przypadku stopów zawierających związki krzemu lub magnezu, smugi mogą zostać całkowicie usunięte mieszankami kwasów, zawierającymi fluorki, azotany i siarczany. Wszystkie smugi powierzchniowe muszą być usunięte, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie powłok konwersyjnych, malowanie, anodowanie lub galwanizację aluminium i stopów.

W zależności od zastosowania, do anodowania mogą zostać wybrane produkty ALUMAL DEOX 411, 436 lub 444.
Aby uzyskać chemiczną powłokę konwersyjną przed malowaniem, można użyć produktów ALUMAL DEOX 411, 425, 445 lub 427.

Firma Coventya oferuje wiele innych rodzajów produktów ALUMAL, zapewniających skuteczne usuwanie tlenków i smug z wszelkiego rodzaju odlewanych i kutych stopów aluminium.  Jest to jedynie częściowa lista dostępnych produktów – prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy COVENTYA, aby uzyskać informacje dotyczące innych dostępnych technologii.

rozwiń
zamknij
Wydrukuj tę stronę
Udostępnij: