Nakładanie powłok i galwanizacja w przemyśle lotniczym i kosmicznym nadają dodatkowe właściwości lub poprawiają je w przypadku elementów metalowych i innych, np. z tworzyw sztucznych lub kompozytów.

Galwanizacja doskonale się sprawdza nadając komponentom właściwości mechaniczne, elektryczne i estetyczne. W przypadku właściwości mechanicznych poprawia wytrzymałość na ekstremalne temperatury, zużycie, także ścieranie, odporność na korozję oraz współczynnik tarcia lub tarcie ślizgowe (np. w przypadku śruby/ mocowania). Właściwości elektryczne pozwalają osiągnąć poprawę rezystancji zestyku, przewodności lub ekranowania. Lepszy połysk, matowa lub satynowa powierzchnia wpływają na poprawę właściwości estetycznych przedmiotu.

Te procesy obróbki wykorzystują metodę zanurzenia w środowiskach wodnych i specyficznych mieszankach środków chemicznych, co pozwala na uzyskanie różnorodnych rodzajów osadzonych warstw metodą galwaniczną.

Procesy

Grupa COVENTYA dysponuje możliwościami rozwijania własnych technologii i formuł, co pozwala jej obsługiwać te rynki.  Jako firma globalna inwestujemy w badania i rozwój, co pozwala nam osiągnąć niezależność i większą elastyczność w celu rozwijania technologii niezbędnych do nowych zastosowań.

Istotna część naszych wysiłków jest związana z przemysłem lotniczym i kosmicznym i dotyczy wielu kluczowych linii produktów; dokładamy starań, by pomagać naszym klientom we wprowadzaniu technologii zaspokajających potrzeby lokalne i regionalne.

Innowacje

COVENTYA nadal pracuje nad globalną ofertą technologii lub procesów, które zaspokajają lub wykraczają ponad oczekiwania działów projektowych i technicznych oraz obsługiwanych przez nas rynków.

Nasz niezawierający kobaltu ani niklu system pasywatorów trójwartościowych LANTHANE 613.3, stworzony z myślą o zastąpieniu technologii konwersyjnej zastępującej chromiany (Cr VI) w tworzeniu powłok na podłożach aluminiowych, dominującej na wielu rynkach, zapewnia korzystną możliwość zastąpienia.  Nasza technologia przygotowania powierzchni LUMIA oferuje środki czyszczące, trawiące i odtleniające niezbędne do skutecznego nakładania powłok na wszystkie rodzaje metali lekkich.

W Stanach Zjednoczonych Grupa COVENTYA jest uznanym liderem w dziedzinie bezprądowego powlekania niklem dzięki serii technologii ENOVA EF, oferując szereg stopów NiP nie zawierających ołowiu, kadmu ani innych substancji niebezpiecznych czy regulowanych, dzięki czemu technologia ta jest całkowicie zgodna z dyrektywą RoHS.  Stopy do bezprądowego powlekania niklem pomogły także we wprowadzeniu pierwszych technologii zamiennych nakładania twardych powłok chromowych.

Nasz proces nakładania twardych powłok chromowych CHROME 450 wykazuje znaczną przewagę w stosunku do konwencjonalnych i innych zastrzeżonych procesów nakładania twardych powłok chromowych. Eksploatacja z wyższą wydajnością katody zapewnia lepszą wydajność i krótszy czas nakładania powłok dla nakładającego. Rozwijamy także kolejną generację procesów pokrywania twardymi powłokami chromowymi opartych na substancjach trójwartościowych dzięki naszej platformie technicznej DURATRI.  Ponieważ we wrześniu 2017 przypada data wycofania chromu (VI), naszym zdaniem kolejnym krokiem na drodze ewolucji metod nakładania twardych powłok chromowych będą preparaty DURATRI.

Wysiłki firmy COVENTYA związane z badaniami i rozwojem to dowód na możliwość skutecznego zastąpienia nakładania powłok kadmowych naszą technologią cynkowo-niklową PERFORMA pozwalającą na uzyskanie powłok cynkowo-niklowych o zawartości Ni od 12% do aż 16%, co zapewnia dużą odporność na korozję i niską kruchość wodorową, szczególnie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym.

 

Właściwości ochronne

Stop cynku – linia PERFORMA 280
Pasywacja aluminium — linia LUMIA & LANTHANE
Pasywacja cynku i stopów – linie FINIDIP i LANTHANE
Warstwa nawierzchniowa – linia FINIGARD
Warstwa nawierzchniowa COF – FINIGARD i FINILUBE

Właściwości funkcjonalne

Bezprądowe powlekanie niklem – linia ENOVA
Systemy ENOVA z wysoką zawartością fosforu – ENOVA H 15 i ENOVA 949/950
Systemy ENOVA ze średnią zawartością fosforu – ENOVA EF 587 i ENOVA EF 509
Systemy ENOVA z niską zawartością fosforu – ENOVA EF 163 i ENOVA EF 243
Specjalne systemy do kompozytów – ENOVA KR (hBN) i ENOVA 110 (PTFE)

Właściwości dekoracyjne

Miedź – linie CUBRAC 400 i 600
Miedź – DIASTAR 100
Nikiel – CRYSTAL
Nikiel – CRYSTAL BLACK
Nikiel – CRYSTAL BARREL
Nikiel – SATIN CRYSTAL
Nikiel – ALFA C20
Nikiel – CRITERION MC 300
Nikiel – CRITERION MP 200
Nikiel – CRITERION SB 100
Chrom – linia TRISTAR
Chrom – linia Chrome 200

Metale szlachetne

Srebro – linia SILVIUM
Platyna – linia PLATINUM
Warstwy ochronne – linia ANTIOX